XXVII edycja Ogólnopolskiego Konkursu ROLNIK-FARMER ROKU

 Szanowni Państwo! W imieniu organizatorów Ogólnopolskiego Konkursu „ROLNIK FARMER ROKU” mamy zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w XXVII  edycji Konkursu. Konkurs od lat objęty jest patronatem: Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Rektora Uniwersytetu Technologiczno  Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy.

Liczymy, że wzorem lat ubiegłych skorzystacie Państwo z naszego zaproszenia. Prosimy o zgłoszenie kandydatów do tytułu „ROLNIK-FARMER ROKU” w oparciu o załączoną ankietę  w terminie do 20 czerwca 2020 roku, którą prosimy przesyłać pod adres Stowarzyszenia (pocztą zwykłą lub elektroniczną biuro@farmer-roku.pl).

Jednocześnie prosimy o przesłanie pełnej informacji o Konkursie wraz z ankietami do  podległych Państwu jednostek terenowych. Taka sama informacja powinna dotrzeć do rolników zgłaszanych do Konkursu.

Informacje o Konkursie, ankieta zgłoszeniowa oraz Wydawnictwo Okolicznościowe i zdjęcia z Gali Finałowej znajdują się na stronie internatowej Stowarzyszania www.farmer-roku.pl.

Zgodnie z regulaminem Konkursu można zgłaszać ponownie rolników, którzy brali udział w  minionych edycjach, jednakże nie uzyskali najwyższego tytułu. Prosimy o szczególne podkreślenie  danych  promujących  osiągnięcia  w  stosunku  do  poprzedniego  zgłoszenia.

Uroczyste rozstrzygnięcie XXVII edycji Konkursu nastąpi na przełomie styczeń/luty 2021.

Uwaga: 

Kapituła Ogólnopolskiego Konkursu Rolnik – Farmer Roku z żalem informuje, że przygotowywana na początek lutego 2021r. Gala Finałowa XXVII edycji nie odbędzie się w zaplanowanym terminie. Uwarunkowane jest to obostrzeniami związanymi z pandemią koronawirusa w Polsce. Jednocześnie podkreślamy, że wszystkie przygotowania do uroczystego zakończenia tej edycji konkursu są praktycznie zakończone. Czekamy tylko na odpowiedni moment, aby przy zastosowaniu wszystkich środków ostrożności i w reżimie sanitarnym, zapewniając Państwu bezpieczny udział, móc zorganizować Galę. Mamy nadzieję, że będziemy mogli szybko Państwa powiadomić o nowym terminie uroczystości zakończenia XXVII edycji konkursu.

Niezależnie od zaistniałej sytuacji, od kwietnia 2021 r. przystąpimy do organizacji XXVIII edycji konkursu.

Do pobrania: