XXVI edycja Ogólnopolskiego Konkursu ROLNIK-FARMER ROKU

Od kwietnia 2019 roku trwają prace nad realizacją XXVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu ROLNIK-FARMER ROKU.

Podobnie jak w latach ubiegłych Stowarzyszenie zwróciło się o zgłoszenie kandydatów do tytułu „ROLNIK – FARMER ROKU” do Oddziałów Terenowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Oddziałów Regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz Izb Rolniczych, które zgłaszają kandydatów do w oparciu o załączoną ankietę konkursową w terminie do 10 czerwca 2019 roku. Rolników mogą także zgłaszać Członkowie Stowarzyszenia.

Zgodnie z regulaminem Konkursu można zgłaszać ponownie rolników, którzy uczestniczyli w minionych edycjach, jednakże nie uzyskali najwyższego tytułu. W tych przypadkach należy szczególne podkreślić dane promujące osiągnięcia w stosunku do poprzedniego zgłoszenia.

Konkurs od lat objęty jest patronatem: Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz JM Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy. Patronat medialny sprawuje TVP1 oraz Wydawnictwo APRA za pośrednictwem miesięcznika „Przedsiębiorca Rolny” oraz multiportalu rolnego „Agropolska”. Współpraca medialna: Pierwszy Portal Rolny, AgroNews i AgroSerwis.

Uroczyste rozstrzygnięcie XXVI edycji Konkursu nastąpi w lutym 2019 roku w Warszawie.

Do pobrania: