Seminarium „Aktualne problemy w rolnictwie”

Pomimo pandemii, udało się zorganizować 26 czerwca 2020 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi zebranie sprawozdawcze członków Stowarzyszenia Polski Klub Rolnik – Farmer Roku. Zebranie połączone było z seminarium poświęconemu dyskusji nt. aktualnych problemów w rolnictwie.

Seminarium otworzył i wprowadził do dyskusji Jan Krzysztof Ardanowski – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W dyskusji udział wzięli Grzegorz Pięta – Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Tomasz Nowakowski – Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Arkadiusz Szymoniuk – Zastępca Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Rolnicy w dyskusji poruszali tematy związane z prywatnym obrotem ziemią, przedłużaniem umów dzierżaw, a także z dopłatami bezpośrednimi. Poruszano również problemy związane z realizacją mechanizmów aktywnej polityki rolnej na rynkach produktów rolnych i żywnościowych, w tym tzw. Rolniczy Handel Detaliczny (RHD). Po oficjalnej części goście mieli okazję do dalszej dyskusji i wymiany poglądów podczas wspólnego obiadu.