Podsumowanie XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu ROLNIK-FARMER ROKU

18 marca 2011 w Warszawie odbyło się zakończenie XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu ROLNIK-FARMER ROKU. Uroczysta Gala, podobnie jak w roku ubiegłym, odbyła się w hotelu The Westin Warsaw.

W Gali Finałowej udział wzięli rolnicy – finaliści XVII edycji Konkursu, członkowie Stowarzyszenia Polski Klub Rolnik Farmer Roku, przedstawiciele instytucji nominujących kandydatów do tytułu ROLNIK-FARMER ROKU (Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Agencji Nieruchomości Rolnych, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Izb Rolniczych, Stowarzyszenia Rolnik Farmer Roku). Patrona Konkursu – Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – reprezentował Kazimierz Plocke – Sekretarz Stanu w MRiRW, a JM Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego reprezentował Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju, prof. dr hab. inż. Wojciech Kapelański. Osobiście przybył na uroczystość trzeci z patronów – Tomasz Nawrocki – Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych. Sponsora Głównego Konkursu – firmę BAYER CropScience – reprezentował dr Dariusz Przeradzki.

Poza wymienionymi obecni byli: Dariusz Młotkiewicz – Seketarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, który odczytał i wręczył Laureatom listy gratulacyjne od Prezydenta RP, Senator RP Jerzy Chróścikowski – Przewodniczący Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Józef Klim – zastępca przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Sławomir Pietrzak – Wiceprezes Agencji Nieruchomości Rolnych, Wiktor Szmulewicz – Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych, Leszek Hądzlik – Prezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, dr Jan Biegniewski – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS, Zbigniew Studniarski – Prezes Wydawnictwa APRA – patrona medialnego Konkursu, Mirosław Mazurek – prezes Zarządu Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. BRONISZE, Jacek Janiszewski – Stowarzyszenie Integracja i Współpraca, były patron Konkursu oraz Roman Jagielinski i Adam Tański – byli patroni Konkursu.

Kapituła Konkursu, złożona z przedstawicieli Stowarzyszenia Polski Klub Rolnik Farmer Roku, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Nieruchomości Rolnych i niezależnych ekspertów, po wizytacji gospodarstw 32 finalistów Konkursu przyznała Laury w 6 kategoriach:

– gospodarstwa rodzinne do 50 ha – Danuta i Stanisław Chmielewscy (woj. podlaskie),


– gospodarstwa rodzinne od 50 ha do 100 ha – Maria i Ryszard Klimczyk (woj. śląskie),


– gospodarstwa rodzinne pow. 100 ha – Barbara i Andrzej Gaik (woj. łódzkie),


– gospodarstwa o alternatywnych źródłach dochodu – Kazimierz Furczoń (woj. małopolskie),


– produkcyjne przedsiębiorstwa rolnicze – Krystyna i Zbigniew Ziejewscy (woj. warmińsko-mazurskie),


– hodowlane przedsiębiorstwa rolnicze – Tadeusz Ziółkowski i Jan Szkudlarczyk – Zarząd Ośrodka Hodowli Zarodowej „GARZYN” Sp. z o.o. (woj. wielkopolskie).


Spośród finalistów przez Kapitułę zostali wyróżnieni:

– Ewa i Andrzej Długosz (woj. mazowieckie) za wyniki w hodowli trzody chlewnej,

– Mirosława i Witold Ruta (woj. kujawsko-pomorskie) za dynamiczny rozwój gospodarstwa,

– Hanna i Mariusz Grochowieccy (woj. kujawsko-pomorskie) za produkcję trzody chlewnej i aktywność na rzecz środowiska wiejskiego,

– Kamil Szymon Szymańczak (woj. mazowieckie) za aktywną działalność na rzecz środowiska wiejskiego i wprowadzanie nowych technologii w rolnictwie,

– Alina i Wojciech Klimkiewicz (woj. kujawsko-pomorskie) za intensywna produkcję sadowniczą,

– Włodzimierz Mikulski (woj. kujawsko-pomorskie) za wyniki w hodowli bydła.


Zwycięzcy Konkursu otrzymali tytuł ROLNIK-FARMER ROKU, statuetkę „Złote Jabłko” – symbol Konkursu, pamiątkowe grawertony, listy gratulacyjne od Prezydenta RP i prezesa Banku BGŻ S.A. oraz nagrody rzeczowe od firm P.P.H.U. „Bogdan”. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tradycyjnie nagrodził Laureatów obrazami. Laureaci otrzymali zaproszenia w charakterze Gości Specjalnych na Forum Gospodarcze organizowane przez Stowarzyszenie Integracja i Współpraca.

Wszyscy Finaliści Konkursu otrzymali prawo członkostwa w Stowarzyszeniu „Polski Klub Rolnik – Farmer Roku”. 

Podniosły charakter uroczystości po raz kolejny nadała Orkiestra Zespołu Szkół Leśnych w Tucholi pod batutą Mirosława Pałczyńskiego, będąca Orkiestra Reprezentacyjną Lasów Państwowych. Zdjęcia z uroczystości zamieszczamy w Galerii, natomiast sylwetki Finalistów i Laureatów Konkursu w Wydawnictwie Okolicznościowym XVII edycji Konkursu.