Podsumowanie XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu ROLNIK-FARMER ROKU

19 marca 2010 w hotelu The Westin Warsaw odbyło się uroczyste zakończenie XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu ROLNIK-FARMER ROKU.

W Gali Finałowej udział wzięli rolnicy-finaliści XVI edycji Konkursu, członkowie Stowarzyszenia Polski Klub Rolnik Farmer Roku, przedstawiciele instytucji nominujących kandydatów do tytułu ROLNIK-FARMER ROKU (Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Agencji Nieruchomości Rolnych, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Izb Rolniczych, Stowarzyszenia Rolnik Farmer Roku oraz Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych).
W uroczystości udział wzięli patroni Konkursu: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – dr inż. Marek Sawicki i dr Tomasz Nawrocki – Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych. Trzeciego patrona, JM Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, dr hab. inż. Antoniego Bukauka, reprezentował Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju, prof. dr hab. inż. Wojciech Kapelański. Poza wymienionymi patronami obecni byli: Jan Krzysztof Ardanowski – doradca Prezydenta RP ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Senator RP Piotr Gruszczyński, Poseł Wojciech Mojzesowicz, dr Władysław Łukasik – Prezes Agencji Rynku Rolnego, Tomasz Kołodziej – Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, prof. Stanisław Kowalczyk – Główny Inspektor Jakości Handlowej Produktów Rolno-Spożywaczych, dr Jan Biegniewski – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS, Hubert Kujawski – Dyrektor Polskiego Związku Hodowców i Producentów Zwierząt Futerkowych, Stanisław Kacperczyk – Prezes Polskiego Związki Producentów Roślin Zbożowych, Roman Jagielinski – były patron Konkursu, Zbigniew Studniarski – Prezes Wydawnictwa APRA-patrona medialnego Konkursu.

Gospodarstwa zakwalifikowane do Konkursu odwiedzili przedstawiciele Kapituły Konkursu. Wizytacja gospodarstw wykazała bardzo dynamiczny rozwój małych i średnich gospodarstw, powiększanie ich obszaru oraz daleko idącą specjalizację. Wzrasta też liczba gospodarstw o alternatywnych źródłach dochodu, których właściciele znaleźli możliwość rozwoju chociażby w agroturystyce, specjalizacji w produkcji ekologicznej czy wyrobie produktów regionalnych. W większości gospodarstw finalistów prowadzone są praktyki dla uczniów i studentów z Polski i zagranicy.
Wśród polskich rolników nie brak ludzi przedsiębiorczych, aktywnych i otwartych na zmiany. Finaliści Konkursu potrafią w pełni wykorzystać narzędzia Wspólnej Polityki Rolnej UE w rozwoju i modernizacji własnych gospodarstw, ale też z pożytkiem dla firm dostarczających środki i maszyny do produkcji rolnej. Na uwagę zasługuje fakt wyjątkowej aktywności w poszukiwaniu rynków zbytu poza granicami kraju. Rolnicy czerpią przykłady z krajów rozwiniętych, ale nie przenoszą ich bezkrytycznie tylko adaptują do lokalnych warunków. Są też przykładem dla rolników Unii i coraz częściej goszczą ich na szkoleniach organizowanych we własnych gospodarstwach.

Kapituła po wizytacji gospodarstw 35 finalistów Konkursu przyznała Laury w 6 kategoriach:

– gospodarstwa do 50 ha – Anna i Zbigniew Serafin (woj. podkarpackie),

– gospodarstwa od 50 ha do 100 ha – Beata i Zdzisław Budka (woj. mazowieckie),

– gospodarstwa pow. 100 ha – Rajmund Gąsiorek (woj. wielkopolskie),

– gospodarstwa o alternatywnych źródłach dochodu – Tamara i Edward Przyłuccy (woj. warmińsko-mazurskie),

– ogrodnictwo i szkółkarstwo – Joanna i Dariusz Piotrowscy (woj. łódzkie)

– przedsiębiorstwa rolnicze – Konrad Pohl (woj. opolskie).

Spośród finalistów przez Kapitułę zostało wyróżnionych 7 nominowanych:

– Maria i Szczepan Będzikowscy (woj. mazowieckie) za wielokierunkową produkcję zwierzęcą,

– Eugenia i Czesław Januszewscy (woj. kujawsko-pomorskie) za wyniki w hodowli trzody chlewnej,

– Małgorzata i Andrzej Karwowscy (woj. warmińsko-mazurskie) za innowacyjne metody produkcji zwierzęcej,

– Jolanta i Jan Monach (woj. podlaskie) za dynamiczny rozwój gospodarstwa,

– Barbara i Leszek Przybytniak (woj. mazowieckie) za intensywna produkcję sadowniczą,

– Anna i Jerzy Wawrzyńczak (woj. mazowieckie) za wyniki w hodowli bydła mlecznego,

– Krystyna i Zbigniew Ziejewscy – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „ZIEMAR” Sp. z o.o. (woj. warmińsko-mazurskie) za intensywna produkcje drobiarską.

Zwycięzcy Konkursu otrzymali tytuł ROLNIK-FARMER ROKU, statuetkę „Złote Jabłko” – symbol Konkursu, pamiątkowe grawertony, listy gratulacyjne od Prezydenta RP oraz nagrody rzeczowe od firm P.P.H.U. „Bogdan”, Wipasz S.A. i Banku BGŻ S.A. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tradycyjnie nagrodził Laureatów obrazami. Wszyscy Laureaci otrzymali zaproszenia w charakterze Gości Specjalnych na Forum Gospodarcze organizowane przez Stowarzyszenie Integracja i Współpraca.
Podniosły charakter uroczystości nadała po raz kolejny nadała Orkiestra Zespołu Szkół Leśnych w Tucholi pod batutą Mirosława Pałczyńskiego, będąca jednocześnie Orkiestra Reprezentacyjną Lasów Państwowych.
Po części oficjalnej goście, korzystając z dyspensy związanej z dniem Św. Józefa, bawili się przy dobrej muzyce do późnych godzin nocnych.

Zdjęcia z uroczystości zamieszczamy w Galerii, natomiast sylwetki Finalistów i Laureatów Konkursu w Wydawnictwie Okolicznościowym.