Podsumowanie XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu ROLNIK-FARMER ROKU

20 marca 2009 w Centrum Kongresowo-Wystawienniczym Hotelu Gromada w Warszawie odbyło się uroczyste zakończenie XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Rolnik – Farmer Roku.
Podobnie jak w latach ubiegłych patronat na Konkursem sprawowali: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych oraz JM Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Rolników i przedsiębiorców rolnych do tytułu Rolnik Farmer Roku nominowały instytucje współpracujące ze Stowarzyszeniem: Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Oddziały Terenowe Agencji Nieruchomości Rolnych, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Izby Rolne. Jako organizatorzy Konkursy z przyjemnością możemy stwierdzić, że Konkurs Rolnik Farmer Roku rozwija się dynamicznie, tak jak dynamiczne są zmiany zachodzące w polskim rolnictwie. Cieszy fakt, że instytucje współpracujące że Stowarzyszeniem co roku zgłaszają więcej kandydatów do tytułu Rolnik Farmer Roku, widząc potrzebę doceniania i nagradzania trudu rolników, a także pokazywania dobrych wzorców.

Podobnie jak w latach ubiegłych, gospodarstwa zakwalifikowane do finału odwiedzili przedstawiciele Kapituły Konkursu, którzy stwierdzili wyrównany, bardzo wysoki poziom gospodarstw, niezależnie od regionu, potencjału produkcyjnego i kierunku produkcji. Jest to powodem do satysfakcji z jednej strony, ale z drugiej zmusza Kapitułę do bardziej wytężonej pracy, a wyłonienie najlepszych jest coraz trudniejsze.

Wizytacja gospodarstw wykazała bardzo dynamiczny rozwój małych i średnich gospodarstw, powiększanie ich obszaru oraz daleko idącą specjalizację. Wzrasta też ilość gospodarstw o alternatywnych źródłach dochodu, których właściciele znaleźli możliwość rozwoju chociażby w agroturystyce, specjalizacji w produkcji ekologicznej czy wyrobie produktów regionalnych.
Na uwagę zasługuje fakt wyjątkowej aktywności w poszukiwaniu rynków zbytu poza granicami kraju – w Unii Europejskiej ale też za wschodnią granicą oraz wykorzystywanie narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej Unii w rozwoju i modernizacji gospodarstw.

Laureatami XV edycji Konkursu i zdobywcami tytułu „Rolnik Farmer Roku” zostali:

– w kategorii hodowlane gospodarstwa rodzinne do 50 ha – Barbara i Marek Gręźlikowscy z woj. kujawsko-pomorskiego, którzy od wielu lat zajmują się hodowlą zarodową trzody chlewnej. Rocznie sprzedają 200 loszek hodowlanych rasy WBP i PBZ oraz około 100 knurków hodowlanych ras WBP, PBZ, Douroc, Hampshire, Pietrain i mieszańce tych ras, ponadto 3200 tuczników,

– w kategorii produkcyjne gospodarstwa rodzinne do 50 ha – Maria i Maciej Makarscy z woj. podlaskiego. Dominującym kierunkiem w gospodarstwie Państwa Makarskich jest produkcja brojlerów – kur i gęsi. W 2007 roku ferma otrzymała certyfikat Genesis QA (Qality Assurance) pozwalający na sprzedawanie wyprodukowanych w gospodarstwie kurcząt w Wielkiej Brytanii,

– w kategorii gospodarstwa rodzinne od 50 do 100 ha – Jolanta i Adam Kochańscy z woj. podlaskiego, zajmujący się hodowlą trzody chlewnej oraz agroekoturystyką.

– w kategorii gospodarstwa rodzinne powyżej 100 ha – Marek Płachta z woj. świętokrzyskiego, który w gospodarstwie o pow. 216 ha prowadzi ekologiczną uprawę roślin zielarskich – bez stosowania środków ochrony roślin i nawozów sztucznych,>br>
– w kategorii gospodarstwa o alternatywnych źródłach dochodu – Mirosław Jan Angielczyk z woj. podlaskiego. W gospodarstwie ekologicznym prowadzona jest uprawa, skup i przetwórstwo ziół, szkolenia dla zbieraczy ziół, praktyki zawodowe dla studentów oraz hodowla rodzimej rasy kur – zielononóżek kuropatwianych,

– w kategorii przedsiębiorstwa rolnicze – Marian Ilnicki, prezes Spółdzielczej Agrofirmy Witkowo z woj. zachodniopomorskiego. Kierowane przez Prezesa Ilnickiego przedsiębiorstwo gospodaruje na ponad 13 tys. ha, hoduje bydło mleczne i mięsne, trzodę chlewną, konie i drób. Spółdzielnia posiada przetwórnie mięsa i drobiu, sieć hurtowni i sklepów, bazę transportową, tartak, betoniarnię i zakład utylizacji odpadów.

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymali przede wszystkim tytuł ,,Rolnik – Farmer Roku” i prawo używania tytułu i logo Konkursu w swoich materiałach promocyjno – reklamowych, statuetkę ,,Złotego Jabłka”, będącą symbolem Konkursu, pamiątkowe grawertony oraz nagrody rzeczowe i prawo członkostwa w Stowarzyszeniu Polski Klub Rolnik Farmer Roku. Laureaci otrzymali również listy gratulacyjne od Prezydenta RP, nagrody rzeczowe Banku BGŻ S.A i firmy Bogdan. Zgodnie z tradycją Konkursu Laureaci otrzymali obrazy z dedykacją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Spośród finalistów, którzy nie zostali Laureatami Konkursu, Kapituła postanowiła wyróżnić:

Marię Głowienke i Annę Głowienke-Dlouchy (woj. pomorskie) za rozwój gospodarstwa i wyniki produkcyjne, Ewę i Wojciecha Jończyk (woj. warmińsko-mazurskie) za wyniki w hodowli bydła mlecznego, Barbarę i Ryszarda Kacprzak (woj. mazowieckie) za intensywną produkcję trzody chlewnej, Irenę i Antoniego Narkiewicz oraz Annę i Macieja Narkiewicz (woj. warmińsko-mazurskie) za intensywną produkcję drobiarską, Giulio Piantini (woj. lubuskie) za dynamiczny rozwój gospodarstwa i wyniki produkcyjne, Marię i Kazimierza Słabkowskich (woj. mazowieckie) za hodowlę bydła mięsnego, Małgorzatę Śliwińską (woj. świętokrzyskie) za pozyskiwanie alternatywnych źródeł dochodu, Jadwigę i Dariusza Śmichura (woj. dolnośląskie) za hodowlę koni śląskich.