Podsumowanie XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu ROLNIK-FARMER ROKU

13 kwietnia 2007 roku w Audytorium Novum Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy odbyło się uroczyste zakończenie Ogólnopolskiego Konkursu Rolnik – Farmer Roku, który już po raz trzynasty mobilizował producentów rolnych do współzawodnictwa o tytuł najlepszego. Wręczenie laureatom statuetek „Złotego Jabłka” poprzedził wykład Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jana Krzysztofa Ardanowskiego na temat „Finansowanie rolnictwa w latach 2007 – 2013” oraz dyskusje panelowe na temat produkcji roślinnej, produkcji zwierzęcej i wsparcia rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.

Laureatów XIII edycji Konkursu wyłoniono spośród 197 ćwierćfinalistów zgłoszonych przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Izby Rolnicze i Agencję Nieruchomości Rolnych. Do półfinału zakwalifikowano 64 rolników, a w finale znalazło się 23.

Laureatami XIII edycji Konkursu i zdobywcami tytułu „Rolnik Farmer Roku 2006” zostali:

– w kategorii gospodarstwa rodzinne do 100 ha – Paweł Klose z woj. opolskiego. Gospodarstwo specjalizuje się w hodowli bydła mlecznego, której podporządkowana jest produkcja roślinna. 75 krów mlecznych o wydajność sięgającej 9 tys. kg mleka w laktacji utrzymywanych jest oborze wolnostanowiskowej na głębokiej ściółce. W gospodarstwie utrzymuje się również niewielką ilość trzody chlewnej,

– w kategorii gospodarstw rodzinnych powyżej 100 ha – Maria i Adam Guzel z woj. podlaskiego, zajmujący się hodowlą bydła. Średnia wydajność 106 krów wynosi 8500 kg mleka w laktacji. O wysokim stanie hodowli w gospodarstwie świadczy fakt, że 14 krów jest matkami buhajów, a z buhajków wyhodowanych w gospodarstwie 3 uzyskały pozytywną ocenę,

– w kategorii rolnicze przedsiębiorstwa hodowlane – Jerzy Smolewski z woj. łódzkiego. Pan Smolewski kieruje gospodarstwem specjalizującym się w hodowli zarodowej kur, w którym utrzymuje się ponad 32 tys. kur i blisko 4 tys. kogutów. Roczna sprzedaż jednodniowych piskląt wynosi około 2 mln szt. Gospodarstwo posiada jedyną w Polsce fermę, w której selekcjonuje się kury rasy Sussex,

– w kategorii rolnicze przedsiębiorstwa produkcyjne – Ryszard Mytych, z województwa podkarpackiego, prezes Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego KARP Sp. z o.o. W skład gospodarstwa kierowanego przez pana Ryszarda wchodzą niewielkie kompleksy stawów położone w północnej części Podkarpacia o łącznej powierzchni 134 ha lustra wody. W stawach hoduje się głównie karpie w trzyletnim cyklu zamkniętym oraz inne towarzyszące ryby słodkowodne (amur, tołpyga, lin, szczupak, sum). Rocznie do sprzedaży przeznacza się 120 ton ryb a także kroczek karpia pozyskiwany w sposób tradycyjny na naturalnych tarliskach,

– w kategorii ogrodnictwo i szkółkarstwo – Danuta i Mieczysław Ostapowicz z woj. mazowieckiego. W gospodarstwie o powierzchni 24 ha uprawiana jest aronia i pieczarki. Uprawa pieczarek prowadzona jest na kostce w 6 klimatyzowanych halach o łącznej powierzchni 1450 m2. Taki system uprawy pozwala na osiągnięcie wydajności 30 kg z m2 przy 8 cyklach produkcyjnych w ciągu roku,

– w kategorii gospodarstwa o alternatywnych źródłach dochodu – Emilia Nowak z woj. małopolskiego. W skład gospodarstwa Pani Emilii wchodzą dwie pasieki liczące ponad 100 pni każda, w których pozyskuje się produkty pszczele (miód, wosk, pyłek kwiatowy, mleczko pszczele, jad pszczeli), wykorzystywane w prowadzonej apiterapii.

Prowadzona od wielu lat w gospodarstwie praca hodowlana zaowocowała wyprowadzeniem w obrębie rasy Kraińskiej nowej linii pszczół bardzo dobrze przystosowanych do specyficznych, trudnych, lokalnych warunków nazwanej „Kamianką”. Gospodarstwo jest ośrodkiem praktycznego szkolenia pszczelarzy oraz młodzieży szkół średnich i wyższych.

Spośród finalistów Konkursu Kapituła postanowiła wyróżnić:

Alicję i Lecha Zalewskich (woj. kujawsko-pomorskie) za hodowlę bydła i produkcję mleka, Małgorzatę i Edwarda Tuczyńskich (woj. kujawsko-pomorskie) za intensywną produkcję szkółkarską, Konrada Gilowskiego (woj. podkarpackie) za dynamiczny rozwój gospodarstwa, Bożenę i Zbigniewa Grabowskich (woj. mazowieckie) za hodowlę trzody chlewnej oraz Marka Mazurka, (Burco Polska Sp. z o.o., woj. kujawsko-pomorskie) za wielostronną produkcję rolną i aktywność środowiskową.

Oprócz kilkuset rolników z całej Polski w uroczystości udział wzięli: Andrzej Lepper – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Lech Kuropatwiński – Poseł na Sejm RP, Danuta Wawrzynkiewicz – Doradca Prezydenta RP, Jan Krzysztof Ardanowski – Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Sebastian Filipek-Kaźmierczak – Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wacław Szarliński – Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych, Marcin Wroński – Wiceprezes Agencji Rynku Rolnego, Grzegorz Pięta – Wiceprezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Zbigniew Hoffman – Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Bolesław Grygorewicz – Wiceprezydent Miasta Bydgoszczy, Dr. Jochen Kokler – Dyrektor Niemieckiego Towarzystwa Rolniczego (DLG), Dr. Georg Mosch – Prezes Zarządu Niemieckiego Towarzystwa Rolniczego (DLG).

Listy z gratulacjami dla organizatorów i uczestniczących w Konkursie rolników przesłali Premier RP – Jarosaw Kaczyński, Marszałek Sejmu – Marek Jurek, Wicemarszałek Sejmu – Wojciech Olejniczak, Józef Łyczak – Senator RP, posłowie na Sejm RP: Wojciech Mojzesowicz, Paweł Olszewski, Teresa Piotrowska i Maciej Świątkowski oraz Jarosław Zdrojkowski – Marszałek Województwa Lubelskiego

Podniosły charakter uroczystości nadała po raz kolejny Orkiestra Zespołu Szkół Leśnych i Agrotechnicznych w Tucholi, będąca jednocześnie Orkiestrą Reprezentacyjną Lasów Państwo-wych, sygnaliści z Koła Naukowego Sygnalistów Łowieckich „Gamrat”, działającego przy Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt UTP oraz soliści Opery Nova z Bydgoszczy.