Podsumowanie XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu ROLNIK-FARMER ROKU

7 kwietnia 2006 roku w Audytorium Novum Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy odbyło się uroczyste zakończenia Ogólnopolskiego Konkursu Rolnik – Farmer Roku, który już po raz dwunasty mobilizował producentów rolnych do współzawodnictwa o tytuł najlepszego. Wręczenie laureatom statuetek „Złotego Jabłka” poprzedziły wykłady monograficzne pracowników naukowych ATR.

Laureatów tej edycji Konkursu wyłoniono spośród ponad 280 ćwierćfinalistów zgłoszonych przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Izby Rolnicze i Agencje Nieruchomości Rolnych. Do półfinału zakwalifikowano 94 rolników, spośród których w finale znalazło się 37.

Jak co roku, gospodarstwa finalistów Konkursu odwiedzili przedstawiciele Kapituły Konkursu. Kapituła Konkursu pod przewodnictwem dr inż. Teresy Kucharskiej wyłoniła sześciu Laureatów oraz wyróżniła siedmiu finalistów za szczególne osiągnięcia w rolnictwie. Podobnie jak w minionych latach, wyselekcjonowanie najlepszych rolników zmusiło Kapitułę Konkursu do bardzo trudnej i wytężonej pracy. Po wizytacji gospodarstw zakwalifikowanych do finału stwierdzono wysoki ich poziom niezależnie od regionu, potencjału produkcyjnego, powierzchni i kierunku produkcji. Wśród polskich rolników nie brakuje ludzi przedsiębiorczych, aktywnych i chętnych zmierzyć się z wyzwaniami, potrafiących wykorzystać szansę rozwoju w rolnictwie, które stworzyła obecność Polski w Unii Europejskiej. To właśnie ci ludzie stanowią doskonały przykład dla swoich sąsiadów. Przykład ten z pewnością godny jest naśladowania.

Oprócz kilkuset rolników z całej Polski w uroczystości udział wzięli: Józef Łyczak – Senator RP, Wojciech Mojzesowicz – Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Stanisław Kowalczyk – Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych, Ireneusz Jabłoński – wiceprezes Agencji Rynku Rolnego, Waldemar Achramowicz – Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Marzena Drab – wicewojewoda Kujawsko-Pomorski, Konstanty Dombrowicz – Prezydent Miasta Bydgoszczy. Listy z gratulacjami dla organizatorów i uczestniczących w Konkursie rolników przesłali Marszałek Sejmu – Marek Jurek, Wicemarszałek Sejmu – Wojciech Olejniczak i Andrzej Lepper, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel, Krzysztof Ardanowski – Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Podniosły charakter uroczystości nadała po raz kolejny Orkiestra Zespołu Szkół Leśnych i Agrotechnicznych w Tucholi, będąca jednocześnie Orkiestrą Reprezentacyjną Lasów Państwo-wych, sygnaliści z Koła Naukowego Sygnalistów Łowieckich „Gamrat”, działającego przy Wydziale Zootechnicznym ATR oraz tancerze z zespołu Raz, Dwa, Trzy Bydgoszcz.

Laureatami XII edycji Konkursu i zdobywcami tytułu „Rolnik Farmer Roku 2005” zostali:

 • w kategorii gospodarstwa do 100 ha – Stanisław Krupiński z woj.podlaskiego, gospodarujący na powierzchni 98 ha, w trudnych warunkach północno-wschodniej Polski. Głównym kierunkiem produkcji w gospodarstwie pana Stanisława jest hodowla bydła mlecznego, które osiąga wydajność 10200 litrów mleka w laktacji. Produkcja roślinna całkowicie podporządkowana jest potrzebom bydła.
 • w kategorii gospodarstwa powyżej 100 ha – Adam Bogdan z woj. podkarpackiego, zajmujący się hodowlą trzody chlewnej i przetwórstwem mięsa. Produkty wędliniarskie wytwarzane w Ropczyckiej Górze zyskały sobie zwolenników na lokalnym rynku oraz wyróżnienia w wielu  konkursach i plebiscytach. 
 • w kategorii gospodarstwa rodzinnych  wielkoobszarowych – Cecylia i Zbigniew Klimowicz z woj. śląskiego, którzy wraz z rodziną są posiadaczami 100 % udziałów gospodarstwa o powierzchni ponad 2000 ha, specjalizującego się w produkcji szklarniowej pomidorów i ogórków, uprawie warzyw, hodowli bydła mlecznego i produkcji materiału nasiennego. Stosowany w gospodarstwie nowoczesny system uprawy pomidorów pozwala uzyskać wydajność ponad 50 kg z 1 m2.
 • w kategorii przedsiębiorstwa rolnicze – produkcja roślinna – Karol Marciniak, dyrektor Hodowli Roślin Danko Sp. z o.o., z woj. wielkopolskiego, gospodarujący na łącznej powierzchni 3200 ha w zakładach rozlokowanych w woj. wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim i mazowieckim. Podstawową działalnością spółki jest produkcja kwalifikowanego materiału siewnego, sprzedawanego do wielu krajów na całym Świecie, m.in. do Kanady, Nowej Zelandii i Korei. Gospodarstwo posiada specjalistyczne laboratoria oraz 250 tys. poletek doświadczalnych. Oprócz produkcji materiału nasiennego w gospodarstwie hoduje się 620 krów mlecznych o wydajności 8150 litrów mleka. 
 • w kategorii przedsiębiorstwa rolnicze – produkcja zwierzęca – Dyrekcja Kombinatu Rolnego Kietrz z woj. opolskiego. W kombinacie na powierzchni ponad 8250 ha prowadzona jest działalność wielokierunkowa. Oprócz produkcji roślinnej hoduje się 7150 szt. bydła, w tym 3150 krów mlecznych o wydajności 8100 l mleka. Ponadto Kombinat może świadczyć usługi transportowe, posiada stację kontroli pojazdów. 
 • w kategorii ogrodnictwo i szkółkarstwo – Małgorzata i Jacek Niedźwiedź  z woj. kujawsko-pomorskiego. Na powierzchni 84 ha produkuje się róże (80 odmian) i drzewa owocowe (m in. śliwy, jabłonie, migdałki i aronie), ozdobne drzewa iglaste i liściaste oraz drzewa alejowe. Do upraw w szkółce stosuje się sprzęt specjalistyczny, np. maszyny do sadzenia roślin w pojemnikach. Rośliny ozdobne uprawia się i sprzedaje w pojemnikach plastikowych, które ułatwiają sadzenie klientom, a w gruncie uprawia się większe krzewy i drzewa ozdobne.

Spośród finalistów Konkursu Kapituła postanowiła wyróżnić:

Dariusza Bakalarczyka (woj. świętokrzyskie) za intensywną produkcję ogrodniczą, Władysława Brejtę, kierownikaZakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki Sp. z o.o. (woj. podkarpackie) za wybitne osiągnięcia w hodowli zwierząt, Edwarda Cholewę (woj. podkarpackie) za hodowlę trzody chlewnej, Andrzeja Chylińskiego (woj. podlaskie) za hodowlę bydła i produkcję mleka, Halinę i Bogusława Kamińskich (woj. pomorskie) za efektywne wykorzystanie funduszy unijnych w gospodarstwie rodzinnym, Jana i Tomasza Piechotę (woj. opolskie)  za osiągnięcia produkcyjne w trudnych warunkach gospodarowania oraz Antoniego Płócieniczaka, („PAGRO” Sp. z o.o. Gospodarstwo Rolno-Nasienne woj. opolskie) za wielostronną produkcję rolną i aktywność środowiskową.

Skład Kapituły XII edycji Konkursu:

 • Teresa Kucharska – Przewodnicząca Kapituły Konkursu, Akademia Techniczno-Rolnicza
 • Adam Oler, Dyrektor Konkursu, Stowarzyszenie „Polski Klub Rolnik – Farmer Roku”
 • Tadeusz Jasiorowski – Agencja Nieruchomości Rolnych
 • Krystyna Kilanowska – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Artur Oprządek – Agencja Nieruchomości Rolnych
 • Krzysztof Płocki – Agencja Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu
 • Marek Zaremba – Agencja Nieruchomości Rolnych