Moda na Polska smakuje!

Działania informacyjno-promocyjne realizowane przez KOWR są ukierunkowane na popularyzację żywności wytwarzanej w ramach systemów jakości oraz posiadającej oznaczenia, w tym np. PRODUKT POLSKI.

Jednym z kluczowych narzędzi promocyjnych jest strona internetowa www.polskasmakuje.pl skierowana do konsumentów, którzy poszukują wysokojakościowych produktów rolno-spożywczych, jak również do producentów, którzy szukają nowych rynków zbycia specjałów wyprodukowanych we własnych gospodarstwach. Dotychczas 900 producentów żywności (dalej: Wystawcy) oraz 7,4 tys. polskich produktów regionalnych, tradycyjnych, ekologicznych oraz certyfikowanych znalazło się w serwisie Polska smakuje. W ciągu roku Wystawcy Polska smakuje mają możliwość uczestniczenia
w wydarzeniach w całej Polsce, a nabór producentów żywności i rolników odbywa się poprzez stronę internetową: https://kowr.gov.pl/promocja/promocja-krajowa/wydarzenia-promocyjne

W tym roku KOWR zaplanował szereg nowych inicjatyw dedykowanych Wystawcom Polska smakuje, służące szerzeniu wiedzy i podnoszeniu kwalifikacji producentów żywności oraz rolników w zakresie nowoczesnych narzędzi promocyjnych mających na celu skuteczne dotarcie do potencjalnych klientów.  Zgodnie z obowiązującym regulaminem,  w serwisie Polska smakuje zarejestrować się mogą Koła Gospodyń Wiejskich oraz rolnicy prowadzący sprzedaż bezpośrednią, RHD, dostawy bezpośrednie, sprzedaż MOL, a także producenci, którzy wytwarzają żywność w ramach unijnych systemów rolnictwa ekologicznego, chronionych nazw pochodzenia (ChNP), chronionych oznaczeń geograficznych (ChOG) i gwarantowanych tradycyjnych specjalności (GTS).  Na stronie Polska smakuje mogą także zostać opublikowane produkty wywarzane w ramach krajowych systemów jakości żywności: Jakość Tradycja, System Quality Meat Program (QMP), System Gwarantowanej Jakości Żywności (QAFP), Pork Quality System (PQS). Co więcej na stronie można znaleźć także żywność oznaczoną znakiem PRODUKT POLSKI, Poznaj Dobrą Żywność, Bez GMO, Wyprodukowano bez stosowania GMO oraz produkty wpisane na listę produktów tradycyjnych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.