Laureaci XXVIII edycji Konkursu w kategorii Gospodarstwa rodzinne – produkcja zwierzęca

Laureatami XXVIII edycji Konkursu Rolnik-Farmer Roku w kategorii Gospodarstwa rodzinne – produkcja zwierzęca zostali państwo Teresa i Krzysztof Bardeccy.

Państwo Bardeccy zaczynali gospodarować na 12 ha, dzisiaj wraz z dwoma synami prowadzą rodzinne gospodarstwo o pow. 250 ha. Głównym kierunkiem produkcji jest hodowla bydła mlecznego.

Cała produkcja roślinna podporządkowana jest potrzebom pokarmowym dla zwierząt. Uprawia się kukurydzę, pszenżyto oraz żyto. Kiszonki z kukurydzy, sianokiszonki i wysłodki przechowywane są w betonowych silosach. Rolnicy dbają o strukturę i żyzność gleby poprzez nawożenie organiczne.

Pogłowie bydła liczy 500 sztuk, w tym 250 to krowy mleczne o wydajności ponad 9 tys. kg w laktacji. Zwierzęta utrzymywane są w nowoczesnej oborze z zachowaniem ich dobrostanu. Kondycja krów jest systematycznie kontrolowana. Pasze zadawane są automatycznie przez robot OPTIMA. Udój odbywa się przy pomocy 3 robotów udojowych typu DELAVAL. Wyposażenie hali umożliwia automatyczny pomiar ilości udojonego mleka oraz jego parametrów.

Budynek inwentarski posiada porodówkę, cielętnik i stację odpajania cieląt. Starsze cielęta chowane są w specjalnych budkach, jest to tzw. zimny wychów. Gospodarstwo jest kompleksowo wyposażone w nowoczesne maszyny i urządzenia, którymi świadczone są również usługi rolnicze.

Państwo Bardeccy w swoim gospodarstwie organizują praktyki dla uczniów, współpracują też z uniwersytetami rolniczymi w Poznaniu i Wrocławiu. Przyjmują gości zagranicznych, ostatnio z Hiszpanii, Francji, Rosji i Białorusi. Rolnicy są członkami grupy producentów rolnych, angażują się też w różne działania społeczne.

Teresa i Krzysztof Bardeccy
Moraczewo 34, 64-130 Rydzyna
woj. wielkopolskie
zgłoszeni przez Stowarzyszenie Polski Klub Rolnik-Farmer Roku