Laureaci XXVIII edycji Konkursu w kategorii Gospodarstwa rodzinne – działalność wielokierunkowa

Laureatami w kategorii Gospodarstwa rodzinne – działalność wielokierunkowa zostali państwo Elżbieta i Dariusz Kluskowie.

Elżbieta i Dariusz Kluskowi

Państwo Klusko wraz z córkami gospodarują na powierzchni ponad 282 ha. Uprawiają buraki cukrowe, kukurydzę, pszenicę ozimą, rzepak, słonecznik i konopie uzyskując wysokie plony.

Na większości gruntów prowadzona jest uproszczona uprawa pasowa. Efektywne nawożenie prowadzi się w oparciu o mapy zasobności gleb oraz wykorzystanie nawigacji GPS. Do przechowywania zbóż służą silosy zbożowe wzbogacone w czyszczalnię i suszarnię. Gospodarstwo jest bardzo dobrze wyposażone w maszyny i urządzenia, w tym m.in. agregat do uprawy uproszczonej, głębosz, siewnik punktowy do siewu buraków, kukurydzy, konopi i słonecznika.

Elżbieta i Dariusz Kluskowi

Państwo Kluskowie prowadzą liczne poletka doświadczalne, na których organizują pokazy i szkolenia dla rolników, promując przy tym precyzyjne zrównoważone rolnictwo oraz najnowszą genetykę. Co roku organizowany jest dodatkowo tzw. „Dzień Kukurydzy”.

Na uwagę zasługuje fakt współpracy z niemieckim hodowcą materiału siewnego FARMSAAT AG, prowadząc dystrybucję materiału siewnego, głównie kukurydzy, soi, sorga oraz traw i poplonów. W gospodarstwie prowadzona jest dodatkowa działalność pod nazwą AGRO-TEAM. Firma ta świadczy usługi rolnicze, budowlane i melioracyjne, a także prowadzi skup i sprzedaż płodów rolnych.

Elżbieta i Dariusz Kluskowi

Rodzina Państwa Klusków zaangażowana jest w działalność lokalnej społeczności, wspiera też szereg inicjatyw na terenie gminy.

Elżbieta i Dariusz Kluskowie

Pągów, ul. Główna 24, 46-113 Wilków
woj. opolskie
Zgłoszeni przez Opolski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji I Modernizacji Rolnictwa w Opolu,
Biuro Powiatowe w Namysłowie