Anna i Ryszard Nowakowscy

Laureaci XXVII edycji Konkursu w kategorii Ogrodnictwo i szkółkarstwo

Laureatami XVII edycji Konkursu Rolnik-Farmer Roku w kategorii Ogrodnictwo i szkółkarstwo zostali państwo Anna i Ryszard Nowakowscy.

Państwo Anna i Ryszard Nowakowscy wraz z synami Mateuszem i Łukaszem prowadzą gospodarstwo szkółkarsko-sadownicze.

32 lata temu zaczynali od 4,42 ha, a obecnie gospodarują na pow. 660 ha. Tak duża powierzchnia umożliwia produkcję szkółkarską na nowych ziemiach, niezmęczonych tą samą uprawą. Pozostałą część gruntów zajmują uprawy rolne.

W gospodarstwie produkuje się kwalifikowane wolne od wirusów drzewa owocowe jedno- i dwuletnie jabłoni, wiśni, gruszy, czereśni, śliwy, podkładki wegetatywne i generatywne, sadzonki maliny i borówki wysokiej.

Państwo Nowakowscy są hodowcami jabłoni odmian: Szampion Arno, Braeburn Arno, Arnika, Delela. Posiadają też licencje na odmiany: Celeste, Rubinstar, Delela, Sawa, Waleria, Natali Gala, Idaredest.

Materiał szkółkarski charakteryzuje się doskonałą jakością i odpowiednią wielkością systemu korzeniowego. Fitosanitarnie stosowane są preparaty miedziowe, a przed zrzucaniem liści odżywia się szkółki borem i cynkiem.

Drzewka z odkrytym korzeniem przechowywane są około pół roku w nowoczesnych chłodniach z automatyczną regulacją temperatury i wilgotności.

W szkółce pracują wysoko wykwalifikowani, odpowiednio przeszkalani pracownicy, którzy dbają o jakość każdego drzewka. Za swoją działalność państwo Nowakowscy byli wielokrotnie nagradzani i wyróżniani.

Anna i Ryszard Nowakowscy
Lewiczyn 77A, 05-622 Belsk
woj. mazowieckie
zgłoszeni przez Stowarzyszenie Polski Klub Rolnik – Farmer Roku