Laureaci XXVII edycji Konkursu w kategorii Gospodarstwa rodzinne – produkcja wielokierunkowa

Laureatami XVII edycji Konkursu Rolnik-Farmer Roku w kategorii Gospodarstwa rodzinne – produkcja wielokierunkowa zostali państwo Anna i Marcin Dunaj.

Państwo Dunajowie na powierzchni 80 ha prowadzą ekologiczne kompleksowe gospodarstwo rolne „KGR”. Gospodarstwo ma charakter wielokierunkowy. Wyodrębnia się w nim uprawy polowe, produkcję zwierzęcą, przetwórstwo i sprzedaż własnych produktów w ramach RHD.

Wszystkie działy są ze sobą ściśle powiązane, a rolnicy prowadzą produkcję w sposób zrównoważony, zachowując organiczny charakter gospodarstwa. Uprawia się głównie zboża, kukurydzę, len, soję, amarantus oraz mieszanki roślin motylkowych. W produkcji roślinnej nie stosuje się środków ochrony roślin, a gleby nawozi się obornikiem.

Na uwagę zasługuje dbałość o strukturę, żyzność i bioróżnorodność gleby. Pogłowie bydła liczy 60 sztuk, w tym 30 to krowy mleczne. Bydło utrzymywane jest w oborze wolnostanowiskowej na głębokiej ściółce. Przy oborze znajduje się serownia z autorską linią produkcyjną.

Należy podkreślić, że zarówno obora, jak i inne pomieszczenia gospodarcze zostały wybudowane według projektu pana Marcina. Pani Ania jest mocno zaangażowana w produkcję różnego rodzaju serów, a jej powiedzenie to „mleko dużo mówi jak się na nie patrzy”.

W gospodarstwie wytwarza się również olej, produkuje mąkę, a także prowadzi się ubojnię. Własne, zdrowe produkty sprzedawane są bezpośrednio z gospodarstwa w specjalnym sklepiku.

Anna i Marcin Dunaj
Lubla nr 289, 38-130 Frysztak
woj. podkarpackie
zgłoszeni przez Podkarpacki Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Boguchwale