Gabriela i Krzysztof Stachowicze

Laureaci XXVII edycji Konkursu w kategorii Gospodarstwa rodzinne – produkcja roślinna

Laureatami XVII edycji Konkursu Rolnik-Farmer Roku w kategorii Gospodarstwa rodzinne – produkcja roślinna zostali państwo Gabriela i Krzysztof Stachowicze.

Państwo Stachowicze przejęli po rodzicach 25 ha ziemi, dzisiaj wraz z córką i synem prowadzą rodzinne gospodarstwo o pow. 228 ha, nastawione na produkcję roślinną.

Uprawia się głównie pszenicę, rzepak i kukurydzę na ziarno, uzyskując wysokie plony. W celu zachowania żyzności i bioróżnorodności gleby stosuje się środek Amalgerol, powodujący wzrost udziału pożytecznych bakterii.

Gabriela i Krzysztof Stachowicze

Ponadto w gospodarstwie przeprowadza się systematyczne badanie gleby. Wysiewany jest wyłącznie materiał kwalifikowany przy zastosowaniu płodozmianu. Wdrażane są też zasady rolnictwa precyzyjnego z wykorzystaniem wysoko rozwiniętych technologii nawigacyjnych i informatycznych.

Część plonów sprzedawana jest bezpośrednio po zbiorach, a pozostała przechowywana jest w magazynach płaskich. Gospodarstwo jest bardzo dobrze wyposażone w maszyny i urządzenia do produkcji, a także w panele fotowoltaiczne (42 sztuki).

Gabriela i Krzysztof Stachowicze

Dodatkowo prowadzona jest działalność usługowa polegająca głównie na wynajmowaniu maszyn okolicznym rolnikom.

Państwo Stachowicze mocno angażują się w działalność społeczną w swoim środowisku, a także działają w kilku stowarzyszeniach. Pan Krzysztof był wieloletnim sołtysem wsi Siedlec, a teraz tę funkcję pełni jego syn Fabian. Współpracują również z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, organizując m.in. praktyki dla studentów.

Gabriela i Krzysztof Stachowicze
Siedlec, ul. Wrocławska 14, 55-095 Mirków
woj. dolnośląskie
zgłoszeni przez Stowarzyszenie Polski Klub Rolnik – Farmer Roku