Laureaci XXVII edycji Konkursu w kategorii Gospodarstwa rodzinne o alternatywnych źródłach dochodu

Laureatami XVII edycji Konkursu Rolnik-Farmer Roku w kategorii Gospodarstwa rodzinne o alternatywnych źródłach dochodu zostali państwo Agnieszka i Krzysztof Cieślikowie.

Państwo Cieślikowie prowadzą 12-hektarowe certyfikowane gospodarstwo ekologiczne. Uprawiają truskawki, maliny, porzeczki, jabłonie. Niewielką powierzchnię zajmują warzywa i trwałe użytki zielone. Uprawy krzewów jagodowych, porzeczki czarnej i kolorowej dostosowane są do zbioru kombajnowego.

W malinach stosuje się uprawę szpalerową. Uprawy prowadzone są metodami ekologicznymi. W celu utrzymania naturalnej żyzności gleby stosuje się preparaty EM, czyli kompozycję pożytecznych organizmów o właściwościach probiotycznych i regeneracyjnych. Stosuje się też nawozy naturalne oraz wapnowanie.

Przy gospodarstwie prowadzona jest firma MAG-ROL – sklep oferujący środki do produkcji rolnej z przewagą do produkcji ekologicznej. W gospodarstwie we współpracy z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego prowadzone są pokazy, demonstracje i szkolenia. Gospodarze przygotowują się do sprzedaży swoich przetworów w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD).

Pan Krzysztof współpracuje też z firmą Greenland Technologia EM zajmując się popularyzacją technologii efektywnych mikroorganizmów. Jest też czynnym działaczem w swoim lokalnym środowisku. Sprawuje funkcję radnego gminy Pawłów oraz prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej.

Agnieszka i Krzysztof Cieślikowie
Ambrożów 20, 27-225 Pawłów
woj. świętokrzyskie
zgłoszeni przez Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach