Agnieszka i Mateusz Kuleccy

Laureaci XXVII edycji Konkursu w kategorii Gospodarstwa rodzinne – hodowla trzody chlewnej

Laureatami XVII edycji Konkursu Rolnik-Farmer Roku w kategorii Gospodarstwa rodzinne – hodowla trzody chlewnej zostali państwo Agnieszka i Mateusz Kuleccy.

Państwo Kuleccy gospodarstwo przejęli po rodzicach i obecnie gospodarują na powierzchni 146 ha. Uprawiają zboża, rzepak i groch, uzyskując wysokie plony. Wysiewa się też międzyplony dla poprawienia struktury i żyzności gleby. Na całym areale stosuje się uprawę bezorkową, a nawożenie i ochronę w oparciu o system GPS. Nawożenie przeprowadza się w oparciu o mapy aplikacyjne z wykorzystaniem zdjęć satelitarnych.

Głównym kierunkiem produkcji jest trzoda chlewna. Pogłowie trzody liczy średnio 400 sztuk, w tym 40 sztuk to lochy. Jako nieliczni w kraju hodują tradycyjną polską rasę złotnicką białą. Rocznie sprzedaje się około 600 sztuk o wadze około 120 kg. Zwierzęta utrzymywane są w systemie ściółkowym na płytkiej i głębokiej ściółce. Pasze produkuje się w oparciu o własne zboża bez udziału soi, a białko pozyskuje się z grochu.

Gospodarstwo jest bardzo dobrze wyposażone w maszyny, sprzęt i urządzenia do produkcji. Rolnicy wykazują dbałość o ochronę środowiska, m.in. magazynują wodę opadową i wykorzystują ją na polach i w gospodarstwie.

Państwo Kuleccy angażują się w różne lokalne działania, np. w organizacji spotkań i wyjazdów dla dzieci, sprzątanie wsi itp. Pani Agnieszka prowadzi stronę internetową pod nazwą ”zdalna matka”, a pan Mateusz systematycznie relacjonuje na Youtubie codzienną pracę w gospodarstwie.

Agnieszka i Mateusz Kuleccy
Sadłuki 25, 82-433 Mikołajki Pomorskie
woj. pomorskie
zgłoszeni przez Stowarzyszenie Polski Klub Rolnik– Farmer Roku