Kaczmarkowie

Laureaci XXVII edycji Konkursu w kategorii Gospodarstwa rodzinne – hodowla bydła

Laureatami XVII edycji Konkursu Rolnik-Farmer Roku w kategorii Gospodarstwa rodzinne – hodowla bydła zostali państwo Maria i Roman Kaczmarkowie.

Państwo Kaczmarkowie prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni 95 ha. Zajmują się hodowlą bydła mlecznego. Uprawa roślin podporządkowana jest produkcji pasz. Uprawia się kukurydzę, lucernę, a także trawy na gruntach ornych.

Gospodarstwo wyposażone jest w niezbędny nowoczesny sprzęt do uprawy, zbioru i konserwacji pasz. Zastosowane w oborze innowacyjne rozwiązania i nowoczesna technika zapewniają nie tylko wzrost wydajności i poprawę zdrowia zwierząt, ale także więcej wolnego czasu dla rodziny.

Obora wolnostanowiskowa połączona jest z halą udojową typu rybia ość 2×5. Pogłowie bydła liczy 130 sztuk, w tym 90 to krowy mleczne o wydajności 9500 kg mleka w laktacji. Remont stada przeprowadzany jest w oparciu o własne jałówki cielne.

W celu poprawienia genetyki krowy kryte są nasieniem najlepszych buhajów. W gospodarstwie zwraca uwagę wyjątkowy ład i porządek oraz przestrzeganie zasad bioasekuracji i BHP.

Maria i Roman Kaczmarkowie
Gajdy 10, 14-230 Zalewo
woj. warmińsko-mazurskie
zgłoszeni przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie