Laureaci XXIX edycji Konkursu w kategorii Produkcja zwierzęca – trzoda chlewna

Laureatami XXIX edycji Konkursu Rolnik-Farmer Roku w kategorii Produkcja zwierzęca – trzoda chlewna zostali Beata i Sławomir Witkowscy

Laureatami XXIX edycji Konkursu Rolnik-Farmer Roku w kategorii Produkcja zwierzęca – trzoda chlewna zostali Beata i Sławomir Witkowscy

Państwo Witkowscy gospodarują na powierzchni 40 ha zajmując się tuczem trzody chlewnej w cyklu otwartym. Rocznie sprzedają około 6 tys. tuczników o wadze 125 kg.

Trzoda utrzymywana jest w nowoczesnych w pełni zautomatyzowanych budynkach z klimatyzacją. Warunki te gwarantują dobrostan zwierząt. Żywienie trzody odbywa się pod kontrolą firmy paszowej Tasomix.

Gospodarstwo pozyskuje wodę z własnej studni głębinowej, dysponuje też własną stację uzdatniana i odżelaziania wody. Dużą uwagę przywiązuje się do porządku i do zachowania zasad bioasekuracji, w tym celu na bramie wjazdowej na fermę zainstalowano zraszacze do dezynfekcji.

Na budynkach inwentarskich i mieszkalnym zamieszczone są panele fotowoltaiczne o łącznej mocy 64 kW. Cała produkcja jest monitorowana i zintegrowana z systemem alarmowym.

Rolnicy uprawiają głównie pszenicę i kukurydzę na ziarno uzyskując przy tym wysokie plony. Gospodarstwo jest bardzo dobrze wyposażone w maszyny, sprzęt i urządzenia do produkcji, w tym agregat do uprawy bezorkowej. Zastosowane w chlewni innowacyjne rozwiązania i nowoczesna technika zapewniają nie tylko wzrost wydajności i poprawę zdrowia zwierząt, ale także więcej wolnego czasu dla rodziny.

Laureatami XXIX edycji Konkursu Rolnik-Farmer Roku w kategorii Produkcja zwierzęca – trzoda chlewna zostali Beata i Sławomir Witkowscy

Państwo Witkowscy aktywnie działają w różnych grupach i stowarzyszeniach, sporo podróżują, znajdują też czas na realizację swoich pasji tj. muzyki, tańca i śpiewu.

Beata i Sławomir Witkowscy
Konopnica 19, 98-220 Wartkowice, woj. łódzkie
Zgłoszeni przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach