Laureaci XXIX edycji Konkursu w kategorii Produkcja zwierzęca – bydło mleczne i opasowe

Laureatami XXIX edycji Konkursu Rolnik-Farmer Roku w kategorii Produkcja zwierzęca – bydło mleczne i opasowe zostali Urszula i Krystian Kretek

Laureatami XXIX edycji Konkursu Rolnik-Farmer Roku w kategorii Produkcja zwierzęca – bydło mleczne i opasowe zostali Urszula i Krystian Kretek

Państwo Kretek zajmują się hodowlą bydła mlecznego gospodarując na powierzchni 140 ha. Pogłowie krów mlecznych liczy 160 zwierząt o wydajności 10,6 tys. l, rolnicy utrzymują też 100 opasów sprzedając rocznie 50 zwierząt o średniej wadze 650 kg.

Rolnicy bardzo dbają o dobrostan i zdrowotność stada. Krowy utrzymywane są w nowoczesnej oborze wolnostanowiskowej wyposażonej w dwa roboty udojowe, robot podgarniający pasze, robot do sprzątania rusztów, a także w automatyczną stację do odpajania cieląt.

W gospodarstwie uprawiana jest kukurydza, pszenica i rzepak, ale także lucerna i trawy, a 18 ha zajmują łąki. Większość produkcji roślinnej ukierunkowana jest na produkcję pasz dla zwierząt. Uprawy prowadzone są w sposób zrównoważony, stosuje się płodozmian i nawożenie obornikiem, a uprawę pszenicy i rzepaku prowadzi się w sposób bezorkowy.

Laureatami XXIX edycji Konkursu Rolnik-Farmer Roku w kategorii Produkcja zwierzęca – bydło mleczne i opasowe zostali Urszula i Krystian Kretek

Gospodarstwo jest bardzo dobrze wyposażone w sprzęt, maszyny i urządzenia do produkcji, w tym agregat do uprawy bezorkowej.

Rolnicy bardzo dbają o dobrostan zwierząt, a także o higienę i bezpieczeństwo pracy. Odpady organiczne, środki chemiczne i inne są odpowiednio gromadzone i zabezpieczone. Na uwagę zasługuje estetyka całego gospodarstwa.

Państwo Kretek chętnie dzielą się swoim doświadczeniem i wiedzą organizując szkolenia i pokazy, przyjmują też uczniów na praktyki, a także różnego rodzaju wycieczki. Urszula i Krystian Kretek są osobami bardzo aktywnymi, działają w wielu grupach i związkach, udzielają się też społecznie i charytatywnie. Pan Kretek jest Prezesem Grupy Producenckiej „Ekomleko”

Urszula i Krystian Kretek
Krzanowice, ul. Srebrna Góra 27, 47-470 Krzanowice, woj. śląskie
Zgłoszeni przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Raciborzu