Laureaci XXIX edycji Konkursu w kategorii Produkcja roślinna

Laureatami XXIX edycji Konkursu Rolnik-Farmer Roku w kategorii Produkcja roślinna zostali Joanna i Mariusz Karwat.

Laureatami XXIX edycji Konkursu Rolnik-Farmer Roku w kategorii Produkcja roślinna – konie zostali Joanna i Mariusz Karwat.

Państwo Karwat zaczynali gospodarować na 40 ha, a dzisiaj prowadzą rodzinne gospodarstwo o pow. 130 ha nastawione przede wszystkim na produkcję ziemniaków. Uprawiają ziemniaki jadalne i przemysłowe, a także pszenicę, rzepak i kukurydzę.

Uprawa roli i roślin prowadzona jest według zaleceń dla poszczególnych roślin. Stosowanie płodozmianu, nawożenia organicznego oraz materiału kwalifikowanego pozwala osiągnąć wysokie plony.

Dodatkowo ziemniaki wczesne uprawiane są pod osłonami, co przyśpiesza zbiory, a na powierzchni 20 ha stosuje się nawadnianie. Ziemniaki przechowywane są w specjalnej nowocześnie urządzonej chłodni. Sprzedaje się je na podstawie umów kontraktacyjnych, a także bezpośrednio do hurtowni i sklepów. Pszenica przechowywana jest w silosach typu BIN.

Laureatami XXIX edycji Konkursu Rolnik-Farmer Roku w kategorii Produkcja roślinna – konie zostali Joanna i Mariusz Karwat.

Gospodarstwo jest bardzo dobrze wyposażone w sprzęt, maszyny i urządzenia, ciągle jest też modernizowane. Dodatkowo prowadzona jest działalność usługowa, głównie z zakresu załadunku płodów rolnych, a także typowa pomoc sąsiedzka.

Rolnicy ustawicznie podnoszą swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju szkoleniach i warsztatach. Angażują się też w działalność lokalnej społeczności. Za swoją pracę i aktywność otrzymali wiele wyróżnień.

Joanna i Mariusz Karwat
Stępin 59, 55-093 Kiełczów, woj. dolnośląskie
Zgłoszeni przez Stowarzyszenie Polski Klub Rolnik-Farmer Roku