Laureaci XXIX edycji Konkursu w kategorii Gospodarstwa rodzinne o alternatywnych źródłach dochodu

Laureatami XXIX edycji Konkursu Rolnik-Farmer Roku w kategorii Gospodarstwa rodzinne o alternatywnych źródłach dochodu została rodzina Jurczyków.

Laureatami XXIX edycji Konkursu Rolnik-Farmer Roku w kategorii Gospodarstwa rodzinne o alternatywnych źródłach dochodu została rodzina Jurczyków

Państwo Jurczykowie (Michał, Adam, Marcin, Marek, Aldona i Mateusz) prowadzą rodzinne trzypokoleniowe gospodarstwo o łącznej pow. 1300 ha, w tym 400 ha to grunty własne, a 900 ha dzierżawa. Mówią o sobie „Nasza Rodzina Jest Naszą Siłą” i każdy ma swoje obowiązki.

Rolnicy zajmują się uprawą zbóż, rzepaku, kukurydzy i słonecznika, a także hodowlą bydła mlecznego. Cała produkcja prowadzona jest w sposób zrównoważony. Preparaty fungicydowe zastępowane są preparatami bakteryjnymi i dzięki temu uzyskuje się wyższe plony.

Od 8 lat siew prowadzony jest metodą strip-till, a część gruntów utrzymuje się w systemie bezorkowym. W gospodarstwie na około 20 odmianach pszenicy i 10 odmianach rzepaku prowadzone są poletka doświadczalne w celu wykazania korzystnego działania stosowanych bakterii.

Doświadczenia te prowadzone są we współpracy z firmą BIO-GEN, JUNG Puławy i BIO-LIDER . W produkcji zwierzęcej łatwo zauważyć wyjątkową dbałość o dobrostan zwierząt. Pogłowie bydła liczy 400 zwierząt, w tym 130 krów mlecznych o wydajności 11500 kg/rok.

Laureatami XXIX edycji Konkursu Rolnik-Farmer Roku w kategorii Gospodarstwa rodzinne o alternatywnych źródłach dochodu została rodzina Jurczyków

Zwierzęta utrzymywane są na głębokiej ściółce w zaadoptowanej po stodole oborze wolnostanowiskowej. Na środku obory znajduje się stół paszowy, a po bokach korytarze gnojowe. Gospodarstwo Państwa Jurczyk jest ciągle modernizowane, a rolnicy korzystają z wielu programów unowocześniając park maszynowy i zabudowania gospodarcze. Jest ono bardzo dobrze wyposażone w sprzęt, maszyny i urządzenia, dzięki temu rolnicy dodatkowo świadczą usługi z zakresu siewu oraz zbioru zbóż i kukurydzy.

Poprzez swoje osiągnięcia wynikające z nowoczesnego gospodarowania rodzina Jurczyk zasługuje na szczególne uznanie jako doskonały przykład do naśladowania.

Rodzina Jurczyków
Bartkowice, ul. Akacjowa 6, 42-270 Kłomnice, woj. śląskie
Zgłoszeni przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Oddział Terenowy w Częstochowie