Laureaci XXIX edycji Konkursu w kategorii Gospodarstwa ekologiczne – produkcja zwierzęca

Laureatami XXIX edycji Konkursu Rolnik-Farmer Roku w kategorii Gospodarstwa ekologiczne – produkcja zwierzęca zostali Agata i Krzysztof Niebrzydowscy

Laureatami XXIX edycji Konkursu Rolnik-Farmer Roku w kategorii Gospodarstwa ekologiczne – produkcja zwierzęca zostali Agata i Krzysztof Niebrzydowscy

Głównym kierunkiem produkcji w gospodarstwie o pow. 150 ha jest chów bydła mlecznego z nastawieniem na produkcję mleka ekologicznego. Pogłowie bydła liczy 70 szt. w tym 40 krów. Rocznie produkuje się 220 tys. litrów mleka, które sprzedawane jest do mleczarni w Piątnicy.

Obora uwięziowa wyposażona jest w dojarkę przewodową ze zbiornikiem na mleko o pojemności 2000 l. Krowy u Państwa Niebrzydowskich większość czasu spędzają na przyległych do obory łąkach i pastwiskach.

W gospodarstwie uprawia się głównie rośliny z przeznaczeniem na pasze, tj.: mieszanki strączkowo – zbożowe, mieszanki traw z koniczyną a 110 ha zajmują TUZ. Cała produkcja roślinna prowadzona jest metodami ekologicznymi z wykorzystaniem odpowiedniego, proekologicznego sprzętu.

Gleby nawożone są w 100% obornikiem, a także w celu zachowania jej struktury, żyzności i bioróżnorodności stosuje się zmianowanie motylkowych z trawami.

Laureatami XXIX edycji Konkursu Rolnik-Farmer Roku w kategorii Gospodarstwa ekologiczne – produkcja zwierzęca zostali Agata i Krzysztof Niebrzydowscy

W gospodarstwie organizowane są szkolenia dla grup z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego a także różnego rodzaju warsztaty. Rolnicy sami chętnie też się dokształcają, biorą czynny udział w różnego rodzaju konferencjach, eventach, a także wyjazdach studyjnych w kraju i za granicą.

Państwo Niebrzydowscy są osobami bardzo aktywnymi i otwartymi na nowości, a za swoje działania zostali niejednokrotnie wyróżnieni i nagrodzeni.

Agata i Krzysztof Niebrzydowscy
Włodowo 38, 11-008 Świątki, woj. warmińsko-mazurskie
Zgłoszeni przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie