Kontakt ze Stowarzyszeniem

Stowarzyszenie „Polski Klub ROLNIK-FARMER ROKU”
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
ul. Bernardyńska 6
85-029 Bydgoszcz
e-mail: biuro@farmer-roku.pl
www.Farmer-Roku.pl

Maciej Mularski – Prezes

Teresa Kucharska – Wiceprezes, Przewodnicząca Kapituły Konkursu
kom. 508 066 533
e-mail: tkucharska51@wp.pl

Adam Jeznach – Wiceprezes
kom. 602 372 579
e-mail: adam.jeznach@wp.pl

Adam Oler – Przewodniczący Rady Programowej
kom. 604 988 818