Konferencja w hotelu Amazonka Conference&SPA w Ciechocinku

24 września 2021 r. w hotelu Amazonka w Ciechocinku odbyła się konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie Polski Klub Rolnik- Farmer Roku w której udział wzięło ponad 120 rolników.

Partnerami konferencji byli: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz firma Chemirol.

Konferencja składała się z dwóch części, pierwsza poświęcona była prezentacji rolników- zwycięzców XXVII edycji konkursu Rolnik Farmer Roku. W tej części dużym zainteresowaniem cieszył się też referat wygłoszony przez przedstawiciela firmy Chemirol Pana Krzysztofa Bzdęgi. Druga część to głównie dyskusja nt. Polskiego ładu dla rolnictwa.

Wprowadzenie do dyskusji dokonali honorowi goście w osobach: Ryszard Kamiński -Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Poseł Jan Krzysztof Ardanowski – Przewodniczący Prezydenckiej Rady ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wojciech Kędzia Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Przed dyskusją przedstawiono zarysy Europejskiego Zielonego ładu jako nowej neutralnej dla klimatu gospodarki UE. Rolnicy zainteresowani byli min. tym jak wygląda strategia UE w części tzw. od Pola do Stołu, a także polityką państwa co do gospodarstw rodzinnych i dobrostanu zwierząt.

Konferencja była też okazją do wymiany poglądów, poznania nowych członków Stowarzyszenia oraz do miłej zabawy.