Konferencja w hotelu Amazonka  Conference&SPA w Ciechocinku 2022

7-go czerwca 2022 r. w hotelu Amazonka w Ciechocinku odbyła się konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie Polski Klub Rolnik- Farmer Roku w której udział wzięło ponad 130 rolników.

Partnerami konferencji byli: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i firma Chemirol.

Konferencja składała się z dwóch części, pierwsza poświęcona była prezentacji rolników – zwycięzców XXVIII edycji konkursu Rolnik Farmer Roku. Była to okazja do bliższego poznania nowych członków Stowarzyszenia i ich gospodarstw.

Swoje gospodarstwa i zarazem osiągnięcia  zaprezentowali: Tomasz Gołębiewski, Irena i Jan Zelmanowie, Elżbieta i Dariusz Klusko, Magdalena i Szymon Laszczyńscy, Karolina i Witold  Manuszewscy, Jolanta i Sławomir Tupikowscy, Maciej Zarzycki i Sylwester Kwiatkowski.

Zaprezentowano również gospodarstwo Państwa Beaty i Zbigniewa Wantułów oraz Pana Pawła Bodziannego

Druga część to głównie dyskusja nt. Aktualnych problemów w rolnictwie. Do dyskusji poproszeni byli honorowi goście w osobach: Poseł Jan Krzysztof Ardanowski– Przewodniczący Prezydenckiej Rady ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Tomasz Kuśnierek – Zastępca Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Waldemar Micek i Hanna Myjak– Przedstawiciele Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Czesław Wiśniewski– Przedstawiciel Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zaproszeni goście z regionu: Lidia Lewandowska– Zastępca Dyrektora Kujawsko –Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz Marek Witkowski – Zastępca Dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Bydgoszczy. 

Rolnicy zainteresowani byli min. tym jak wygląda strategia polskiego rolnictwa w obliczu wojny w Ukrainie, a także polityką państwa co do gospodarstw rodzinnych. Dyskutowano również nt. opłacalności produkcji rolnej, poruszano też problemy związane z hodowlą trzody chlewnej i drobiu. Konferencja była też okazją do wymiany poglądów, poznania nowych zwycięzców konkursu oraz do spotkania integracyjnego rolników.