Konferencja w hotelu Amazonka Conference & SPA w Ciechocinku 2023

20 kwietnia 2023 r. w hotelu Amazonka w Ciechocinku odbyła się konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie Polski Klub Rolnik – Farmer Roku w której udział wzięło 135 rolników.

Konferencja w hotelu Amazonka Conference & SPA w Ciechocinku 2023

Partnerem konferencji był: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Konferencja składała się z dwóch części: pierwsza poświęcona była prezentacji rolników – zwycięzców XXIX edycji konkursu Rolnik Farmer Roku. Była to okazja do bliższego poznania nowych członków Stowarzyszenia i ich gospodarstw, a także do żywej dyskusji.

Druga część to głównie debata nt. Aktualnych problemów w rolnictwie. Do  dyskusji poproszeni byli honorowi goście w osobach:  Poseł Jan Krzysztof Ardanowski – Przewodniczący Prezydenckiej Rady ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ryszard Bober– Senator RP, Marek Witkowski – Dyrektor Oddziału Terenowego  Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Bydgoszczy. 

Rolnicy zainteresowani byli min. tym jak wygląda strategia polskiego rolnictwa w obliczu wojny w Ukrainie  a zwłaszcza importem produktów rolnych w tym zbóż, a także polityką państwa związaną z cłem na importowane produkty z Ukrainy.

Dyskutowano również nt. opłacalności produkcji rolnej, poruszano też problemy związane z hodowlą trzody chlewnej, bydła i koni zwłaszcza pod kątem rejestracji nowo narodzonych zwierząt. Poruszono również problem nadmiernej biurokracji w urzędach związanych z rolnictwem. 

Podczas konferencji dwóch sponsorów XXIX edycji konkursu Rolnik-Farmer Roku zaprezentowali swoje firmy i nowości na rynku Z ramienia PUH Chemirol wystąpił dr inż. Marek Reich, a Nordic Motor zaprezentował samochody marki VOLVO. Konferencja była też okazją do spotkania integracyjnego rolników podczas uroczystej kolacji połączonej z zabawą taneczną.