Joanna i Tomasz Krawczykowie – wizytacja gospodarstw XXIX edycji Konkursu Rolnik-Farmer Roku

Państwo Joanna i Tomasz Krawczykowie prowadzą w trudnych górskich warunkach 170 hektarowe gospodarstwo nastawione na produkcję mleka, chów opasów i trzody chlewnej.

Joanna i Tomasz Krawczykowie

Uprawiają zboża, kukurydzę, rzepak, groch a także lucernę i koniczynę. Sporo areału zajmują TUZ.

Zostali zgłoszeni przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Dolnośląski Oddział Regionalny we Wrocławiu, Biuro Powiatowe w Lwówku Śląskim.