Gala XXX edycji Konkursu

2 lutego 2024 r. w Warszawie w hotelu w Hotelu Marriott odbyła się Gala Finałowa XXX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Rolnik Farmer Roku.

Gala XXX edycji Konkursu

Na Galę zostali zaproszeni finaliści Konkursu, których gospodarstwa w lipcu, sierpniu i wrześniu wizytowali przedstawiciele Kapituły Konkursu. Poznaliśmy również Laureatów XXX edycji w poszczególnych kategoriach.

Konkurs od lat objęty jest patronatem: Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz JM Rektora Politechniki Bydgoskiej im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy.

W uroczystości wzięli udział przede wszystkim rolnicy, przedstawiciele firm i instytucji obsługujących rolnictwo a także parlamentarzyści i ludzie nauki.

Poniżej przedstawiamy laureatów, patronów, partnerów, współpracowników i sponsorów XXX edycji Konkursu.

Laureaci z rąk patronów otrzymali statuetki „złotego jabłka”  grawertony  potwierdzające tytuł Rolnik Farmer Roku, a także pamiątkowe grawertony od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Po oficjalnej części odbył się bankiet połączony z zabawą taneczną. Była to okazja do integracji najlepszych rolników z całej Polski.  

Laureatami XXX edycji Konkursu i zdobywcami tytułu „ROLNIK-FARMER ROKU” zostali:

w kategorii: gospodarstwa ekologiczne – produkcja zwierzęca

Magdalena i Tadeusz Harłukowiczowie
ul. Leśna 8, 57-420 Radków, woj. dolnośląskie
Zgłoszeni przez Dolnośląski Oddział Regionalny Agencji

w kategorii: produkty regionalne i tradycyjne

Hanna i Wojciech Komperdowie
Ratułów 210 C, 34-407 Ciche, woj. małopolskie
Zgłoszeni przez Stowarzyszenie Polski Klub Rolnik – Farmer Roku

w kategorii: sadownictwo

Wiesława i Przemysław Kowalscy
ul. Zwierzyniec 6, 62-310 Pyzdry, woj. wielkopolskie
Zgłoszeni przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa,
Oddział Terenowy w Poznaniu

w kategorii: produkcja roślinna

Renata i Wiesław Kowalczykowie
ul. Lipowa 46, 46-115 Bukowie, woj. opolskie
Zgłoszeni przez Opolski Oddział Regionalny Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu,
Biuro Powiatowe w Namysłowie

w kategorii: produkcja zwierzęca – bydło mleczne

Katarzyna i Arkadiusz Kropidłowscy
ul. Jana Pawła II 13, 83-422 Nowy Barkoczyn, woj. pomorskie
Zgłoszeni przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu

w kategorii: gospodarstwa o działalności wielokierunkowej

Renata i Marcin Sikorowie
Goleszów ul. Wolności 27, 43- 440 Goleszów, woj. śląskie
Zgłoszeni przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

w kategorii: produkcja zwierzęca – konie

Katarzyna Stężalska
Bukowie 1, 73-240 Bierzwnik, woj. zachodniopomorskie
Zgłoszona przez Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach

w kategorii: gospodarstwa o alternatywnych źródłach dochodu

Lucyna i Sylwester Wańczykowie
ul. Św. Anny 9, 58-405 Krzeszów, woj. dolnośląskie
Zgłoszeni przez Dolnośląski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Wrocławiu

w kategorii: produkcja zwierzęca – trzoda chlewna

Dorota i Michał Zielińscy
Iżykowice 10, 28-440 Działoszyce, woj. świętokrzyskie, Świętokrzyskie
Zgłoszeni przez Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach, Biuro Powiatowe w Pińczowie