Contact with the association

The “Polish Club FARMER OF THE YEAR” Association

Stowarzyszenie “Polski Klub ROLNIK-FARMER ROKU”
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
ul. Bernardyńska 6
85-029 Bydgoszcz
Poland


e-mail: biuro@farmer-roku.pl
www.Farmer-Roku.pl

Maciej Mularski – President

Teresa Kucharska – Vice President, Chair of the Competition Committee
Phone: +48 508 066 533
e-mail: tkucharska51@wp.pl

Ryszard Chaberski – Vice President
Phone: +48 608 324 474

Adam Oler – Chairman of the Advisory Board
Phone: +48 604 988 818