Elżbieta i Tomasz Rasińscy – wizytacja gospodarstw XXIX edycji Konkursu Rolnik-Farmer Roku

Kapituła konkursu Rolnik-Farmer Roku odwiedziła gospodarstwo Państwa Elżbiety i Tomasza Rasińskich w miejscowości Mogowo woj. mazowieckie. Państwo Rasińscy gospodarują na pow. 82 ha i zajmują się produkcją żywca wołowego i uprawą zbóż.

Elżbieta i Tomasz Rasińscy

Pogłowie bydła liczy 180 sztuk rasy MM. Roczna sprzedaż to około 100 sztuk o wadze 600-800 kg. Rolnicy posiadają ogromną wiedzę z zakresu hodowli bydła ale i tak stale ją poszerzają i dzielą się swoimi doświadczeniami.

Współpracują też z jednostkami naukowymi prowadząc w swoim gospodarstwie różne doświadczenia i eksperymenty.

Na uwagę zasługuje szeroka aktywność Pana Tomasza w licznych organizacjach związanych z rolnictwem, jest też wiceprezesem PZPBM i członkiem Rady Dialogu Społecznego przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Rolnicy zostali zgłoszeni przez Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie.