Beata i Sławomir Witkowski – wizytacja gospodarstw XXIX edycji Konkursu Rolnik-Farmer Roku

Wizyta Kapituły konkursu w gospodarstwie Państwa Beaty i Sławomira Witkowskich z miejscowości Konopnica  w woj. łódzkim.

Beata i Sławomir Witkowski

Rolnicy gospodarują na pow. 40 ha i zajmują się tuczem trzody chlewnej w cyklu otwartym. Rocznie sprzedaje się około 6 tys. tuczników o wadze 125 kg. Trzoda utrzymywana jest w budynkach z pełną automatyzacją i w warunkach zapewniających im dobrostan.

Państwo Witkowscy aktywnie działają w rożnych grupach i stowarzyszeniach, znajdują też czas na realizację swoich pasji tj. muzyki, tańca i śpiewu.

Rolnicy zostali zgłoszeni przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego