• Witamy!
  Witamy!


  Witamy na stronie


  Stowarzyszenia Polski Klub

  ROLNIK FARMER ROKU

   

  organizatora

   

  Ogólnopolskiego Konkursu

  "ROLNIK FARMER ROKU"


 • Witamy!
  Witamy!


  Witamy na stronie


  Stowarzyszenia Polski Klub

  ROLNIK FARMER ROKU

   

  organizatora

   

  Ogólnopolskiego Konkursu

  "ROLNIK FARMER ROKU"


 • Witamy!
  Witamy!


  Witamy na stronie


  Stowarzyszenia Polski Klub

  ROLNIK FARMER ROKU

   

  organizatora

   

  Ogólnopolskiego Konkursu

  "ROLNIK FARMER ROKU"


 • Witamy!
  Witamy!


  Witamy na stronie


  Stowarzyszenia Polski Klub

  ROLNIK FARMER ROKU

   

  organizatora

   

  Ogólnopolskiego Konkursu

  "ROLNIK FARMER ROKU"


 • Witamy!
  Witamy!


  Witamy na stronie


  Stowarzyszenia Polski Klub

  ROLNIK FARMER ROKU

   

  organizatora

   

  Ogólnopolskiego Konkursu

  "ROLNIK FARMER ROKU"


 • Witamy!
  Witamy!


  Witamy na stronie


  Stowarzyszenia Polski Klub

  ROLNIK FARMER ROKU

   

  organizatora

   

  Ogólnopolskiego Konkursu

  "ROLNIK FARMER ROKU"


 • Witamy!
  Witamy!


  Witamy na stronie


  Stowarzyszenia Polski Klub

  ROLNIK FARMER ROKU

   

  organizatora

   

  Ogólnopolskiego Konkursu

  "ROLNIK FARMER ROKU"


 • Witamy!
  Witamy!


  Witamy na stronie


  Stowarzyszenia Polski Klub

  ROLNIK FARMER ROKU

   

  organizatora

   

  Ogólnopolskiego Konkursu

  "ROLNIK FARMER ROKU"


Podsumowanie XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu ROLNIK-FARMER ROKU

19 marca 2010 w hotelu The Westin Warsaw odbyło się uroczyste zakończenie XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu ROLNIK-FARMER ROKU.

W Gali Finałowej udział wzięli rolnicy-finaliści XVI edycji Konkursu, członkowie Stowarzyszenia Polski Klub Rolnik Farmer Roku, przedstawiciele instytucji nominujących kandydatów do tytułu ROLNIK-FARMER ROKU (Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Agencji Nieruchomości Rolnych, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Izb Rolniczych, Stowarzyszenia Rolnik Farmer Roku oraz Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych).
W uroczystości udział wzięli patroni Konkursu: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - dr inż. Marek Sawicki i dr Tomasz Nawrocki - Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych. Trzeciego patrona, JM Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, dr hab. inż. Antoniego Bukauka, reprezentował Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju, prof. dr hab. inż. Wojciech Kapelański. Poza wymienionymi patronami obecni byli: Jan Krzysztof Ardanowski - doradca Prezydenta RP ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Senator RP Piotr Gruszczyński, Poseł Wojciech Mojzesowicz, dr Władysław Łukasik - Prezes Agencji Rynku Rolnego, Tomasz Kołodziej - Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, prof. Stanisław Kowalczyk - Główny Inspektor Jakości Handlowej Produktów Rolno-Spożywaczych, dr Jan Biegniewski - Prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS, Hubert Kujawski - Dyrektor Polskiego Związku Hodowców i Producentów Zwierząt Futerkowych, Stanisław Kacperczyk - Prezes Polskiego Związki Producentów Roślin Zbożowych, Roman Jagielinski - były patron Konkursu, Zbigniew Studniarski - Prezes Wydawnictwa APRA-patrona medialnego Konkursu.

Gospodarstwa zakwalifikowane do Konkursu odwiedzili przedstawiciele Kapituły Konkursu. Wizytacja gospodarstw wykazała bardzo dynamiczny rozwój małych i średnich gospodarstw, powiększanie ich obszaru oraz daleko idącą specjalizację. Wzrasta też liczba gospodarstw o alternatywnych źródłach dochodu, których właściciele znaleźli możliwość rozwoju chociażby w agroturystyce, specjalizacji w produkcji ekologicznej czy wyrobie produktów regionalnych. W większości gospodarstw finalistów prowadzone są praktyki dla uczniów i studentów z Polski i zagranicy.
Wśród polskich rolników nie brak ludzi przedsiębiorczych, aktywnych i otwartych na zmiany. Finaliści Konkursu potrafią w pełni wykorzystać narzędzia Wspólnej Polityki Rolnej UE w rozwoju i modernizacji własnych gospodarstw, ale też z pożytkiem dla firm dostarczających środki i maszyny do produkcji rolnej. Na uwagę zasługuje fakt wyjątkowej aktywności w poszukiwaniu rynków zbytu poza granicami kraju. Rolnicy czerpią przykłady z krajów rozwiniętych, ale nie przenoszą ich bezkrytycznie tylko adaptują do lokalnych warunków. Są też przykładem dla rolników Unii i coraz częściej goszczą ich na szkoleniach organizowanych we własnych gospodarstwach.

Kapituła po wizytacji gospodarstw 35 finalistów Konkursu przyznała Laury w 6 kategoriach:

- gospodarstwa do 50 ha - Anna i Zbigniew Serafin (woj. podkarpackie),

- gospodarstwa od 50 ha do 100 ha - Beata i Zdzisław Budka (woj. mazowieckie),

- gospodarstwa pow. 100 ha - Rajmund Gąsiorek (woj. wielkopolskie),

- gospodarstwa o alternatywnych źródłach dochodu - Tamara i Edward Przyłuccy (woj. warmińsko-mazurskie),

- ogrodnictwo i szkółkarstwo - Joanna i Dariusz Piotrowscy (woj. łódzkie)

- przedsiębiorstwa rolnicze - Konrad Pohl (woj. opolskie).


Spośród finalistów przez Kapitułę zostało wyróżnionych 7 nominowanych:

- Maria i Szczepan Będzikowscy (woj. mazowieckie) za wielokierunkową produkcję zwierzęcą,

- Eugenia i Czesław Januszewscy (woj. kujawsko-pomorskie) za wyniki w hodowli trzody chlewnej,

- Małgorzata i Andrzej Karwowscy (woj. warmińsko-mazurskie) za innowacyjne metody produkcji zwierzęcej,

- Jolanta i Jan Monach (woj. podlaskie) za dynamiczny rozwój gospodarstwa,

- Barbara i Leszek Przybytniak (woj. mazowieckie) za intensywna produkcję sadowniczą,

- Anna i Jerzy Wawrzyńczak (woj. mazowieckie) za wyniki w hodowli bydła mlecznego,

- Krystyna i Zbigniew Ziejewscy - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "ZIEMAR" Sp. z o.o. (woj. warmińsko-mazurskie) za intensywna produkcje drobiarską.


Zwycięzcy Konkursu otrzymali tytuł ROLNIK-FARMER ROKU, statuetkę "Złote Jabłko" - symbol Konkursu, pamiątkowe grawertony, listy gratulacyjne od Prezydenta RP oraz nagrody rzeczowe od firm P.P.H.U. "Bogdan", Wipasz S.A. i Banku BGŻ S.A. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tradycyjnie nagrodził Laureatów obrazami. Wszyscy Laureaci otrzymali zaproszenia w charakterze Gości Specjalnych na Forum Gospodarcze organizowane przez Stowarzyszenie Integracja i Współpraca.
Podniosły charakter uroczystości nadała po raz kolejny nadała Orkiestra Zespołu Szkół Leśnych w Tucholi pod batutą Mirosława Pałczyńskiego, będąca jednocześnie Orkiestra Reprezentacyjną Lasów Państwowych.
Po części oficjalnej goście, korzystając z dyspensy związanej z dniem Św. Józefa, bawili się przy dobrej muzyce do późnych godzin nocnych.

Zdjęcia z uroczystości zamieszczamy w Galerii, natomiast sylwetki Finalistów i Laureatów Konkursu w Wydawnictwie Okolicznościowym.