• Witamy!
  Witamy!


  Witamy na stronie


  Stowarzyszenia Polski Klub

  ROLNIK FARMER ROKU

   

  organizatora

   

  Ogólnopolskiego Konkursu

  "ROLNIK FARMER ROKU"


 • Witamy!
  Witamy!


  Witamy na stronie


  Stowarzyszenia Polski Klub

  ROLNIK FARMER ROKU

   

  organizatora

   

  Ogólnopolskiego Konkursu

  "ROLNIK FARMER ROKU"


 • Witamy!
  Witamy!


  Witamy na stronie


  Stowarzyszenia Polski Klub

  ROLNIK FARMER ROKU

   

  organizatora

   

  Ogólnopolskiego Konkursu

  "ROLNIK FARMER ROKU"


 • Witamy!
  Witamy!


  Witamy na stronie


  Stowarzyszenia Polski Klub

  ROLNIK FARMER ROKU

   

  organizatora

   

  Ogólnopolskiego Konkursu

  "ROLNIK FARMER ROKU"


 • Witamy!
  Witamy!


  Witamy na stronie


  Stowarzyszenia Polski Klub

  ROLNIK FARMER ROKU

   

  organizatora

   

  Ogólnopolskiego Konkursu

  "ROLNIK FARMER ROKU"


 • Witamy!
  Witamy!


  Witamy na stronie


  Stowarzyszenia Polski Klub

  ROLNIK FARMER ROKU

   

  organizatora

   

  Ogólnopolskiego Konkursu

  "ROLNIK FARMER ROKU"


 • Witamy!
  Witamy!


  Witamy na stronie


  Stowarzyszenia Polski Klub

  ROLNIK FARMER ROKU

   

  organizatora

   

  Ogólnopolskiego Konkursu

  "ROLNIK FARMER ROKU"


 • Witamy!
  Witamy!


  Witamy na stronie


  Stowarzyszenia Polski Klub

  ROLNIK FARMER ROKU

   

  organizatora

   

  Ogólnopolskiego Konkursu

  "ROLNIK FARMER ROKU"


Podsumowanie XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu ROLNIK-FARMER ROKU

28 marca 2008 w hotelu Sheraton w Warszawie odbyło się uroczyste zakończenie XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Rolnik - Farmer Roku. Podobnie jak w latach ubiegłych patronat na Konkursem sprawowali: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych oraz JM Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Rolników i przedsiębiorców rolnych do tytułu Rolnik Farmer Roku 2007 nominowały instytucje współpracujące ze Stowarzyszeniem: Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Oddziały Terenowe Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Izby Rolne. Z każdą edycją Konkursu zgłaszana jest coraz większa ilość rolników, co świadczy, że Konkurs cieszy się popularnością i uznaniem, a idea promowania i eksponowania najlepszych gospodarstw w różnych dziedzinach rolnictwa jest potrzebna i staje się inspiracją dla innych mieszkańców polskiej wsi oraz mobilizuje do unowocześniania własnych gospodarstw i przedsiębiorstw rolnych.

Łącznie do Konkursu zgłoszono 320 rolników, z których 101 zakwalifikowano do półfinału, a 34 do finału. Gospodarstwa zakwalifikowane do finału odwiedzili przedstawiciele Kapituły Konkursu. Wizytacja wykazała bardzo dynamiczny rozwój małych i średnich gospodarstw, powiększanie ich obszaru oraz daleko idącą specjalizację. Wzrasta też ilość gospodarstw o alternatywnych źródłach dochodu, których właściciele znaleźli możliwość rozwoju chociażby w agroturystyce, specjalizacji w produkcji ekologicznej czy wyrobie produktów regionalnych. Stwierdzono bardzo wysoki poziom zgłoszonych gospodarstw, niezależnie od regionu, potencjału produkcyjnego i kierunku produkcji. Jest to powodem do satysfakcji z jednej strony, ale z drugiej zmusza Kapitułę do bardziej wytężonej pracy, a wyłonienie najlepszych jest coraz trudniejsze.

Na uwagę zasługuje fakt wyjątkowej aktywności w poszukiwaniu rynków zbytu poza granicami kraju - w Unii Europejskiej ale też za wschodnią granicą oraz wykorzystywanie narzędzi wspólnej polityki rolnej Unii w rozwoju i modernizacji gospodarstw.

Laureatami XIV edycji Konkursu i zdobywcami tytułu "Rolnik Farmer Roku 2007" zostali:

- w kategorii gospodarstwa rodzinne do 50 ha - Anna i Jacek Walczak z woj. łódzkiego, zajmujący się uprawą pieczarki w 16 halach o łącznej powierzchni 3 000 m2. Roczna produkcja 700 tys. ton drobnych pieczarek po przetworzeniu trafia na stoły wielu krajów świata,

- w kategorii gospodarstw rodzinnych o powierzchni od 50 do 100 ha - Renata Kozdęba z woj. podkarpackiego, której gospodarstwo ekologiczne specjalizuje się w hodowli owiec rasy czarnogłówka. Jagnięta pochodzące z gospodarstwa trafiają do przedsiębiorstw produkujących odżywki dla dzieci,

- w kategorii gospodarstw rodzinnych powyżej 100 ha - Renata i Bogdan Zakrzewscy z woj. podlaskiego, zajmujący się hodowlą bydła. Średnia wydajność 104 krów wynosi 8300 kg mleka w laktacji. Cała powierzchnia gospodarstwa podporządkowana jest produkcji pasz dla bydła,

- w kategorii przedsiębiorstwa rolnicze - Felicjan Pikulik z Wielkopolski, który jest Prezesem Zarządu Spółki, obejmującej gospodarstwa na terenie 3 województw. Spółka znana jest z hodowli zwierząt: krów mlecznych o wysokiej wydajności, trzody chlewnej, owiec rasy merynos polski, koni wielkopolskich, szlachetnej półkrwi, koni zimnokrwistych i koników polskich,

- w kategorii ogrodnictwo i szkółkarstwo - Marcin Bąk i Zenon Bąk z woj. mazowieckiego. W gospodarstwie sady zajmują 20 ha, na których uprawiane są jabłonie i grusze. Roczna produkcja owoców sięga 600 tys. ton, które sortowane są przy pomocy elektronicznej sortownicy i przechowywane w kontrolowanej atmosferze. Od 2001 roku produkowane są jabłka z napisami okolicznościowymi,

- w kategorii gospodarstwa o alternatywnych źródłach dochodu - Dorota i Sławomir Gołubowicz z woj. warmińsko-mazurskiego. W gospodarstwie prowadzona jest produkcja ekologiczna, głównie zbóż, której część trafia na rynek Holenderski. Prowadzona jest też działalność agroturystyczna i usługowa. Goście pensjonatu "Hubertus" mogą korzystać z owoców i warzyw z upraw ekologicznych oraz z wędlin, konfitur i serów wytworzonych w gospodarstwie.

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymali przede wszystkim tytuł ,"Rolnik - Farmer Roku 2007" i prawo używania tytułu i logo Konkursu w swoich materiałach promocyjno-reklamowych, statuetkę ,"Złotego Jabłka", będącą symbolem Konkursu, pamiątkowe grawertony oraz nagrody rzeczowe i prawo członkostwa w Stowarzyszeniu Polski Klub Rolnik Farmer Roku. Laureaci otrzymali również listy gratulacyjne od Prezydenta RP, nagrody rzeczowe Banku BGŻ S.A i firmy Bogdan. Zgodnie z tradycją Konkursu Laureaci otrzymali obrazy z dedykacją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.Spośród finalistów, którzy nie zostali Laureatami Konkursu, Kapituła postanowiła wyróżnić:

Halinę i Mieczysława Głuchowskich (woj. mazowieckie) za dynamiczny rozwój gospodarstwa, Henryka Lesińskiego (woj. warmińsko-mazurskie) za hodowlę trzody chlewnej, Bernarda Marksa (woj. opolskie) za wielostronną produkcję rolną i aktywność środowiskową, Alicję i Jana Serwach (woj. łódzkie) za intensywna produkcję roślinną, Karola Kabacińskiego (woj. kujawsko-pomorskie) za intensywną produkcję rybacką, Renatę i Wiesława Mykitów oraz Piotra i Halinę Szymańskich za intensywną produkcje szkółkarską, Horsta Fojta za rozwój gospodarstwa i wyniki produkcyjne. Poza Konkursem nagrody specjalne otrzymali: Arnold Hurek (woj. opolskie, nagroda Prezydenta RP), Anna, Piotr, Jacek i Marcin Kwiczala (woj. opolskie, nagroda Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy) oraz Katarzyna i Marek Marzec (woj. zachodniopomorskie, nagroda Prezesa Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych).

Oprócz rolników z całej Polski w uroczystości udział wzięli:

Marek Sawicki - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Piotr Głowski - Senator RP, członek Senackiej Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Poseł Leszek Korzeniowski - Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Poseł Mirosław Maliszewski - Vice-przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Eugeniusz Kłopotek - Poseł na Sejm RP, Jan Krzysztof Ardanowski - Doradca Prezydenta RP, Wojciech Kuźmiński - Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych, Zbigniew Skinder - JM Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Piotr Całbecki - Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, byli Patroni Konkursu: Roman Jagieliński i Jacek Janiszewski oraz Jacek Bartkiewicz - Prezes Zarządu BGŻ S.A.